مدارک مورد نیاز

مدارک لازم جهت مراجعه گزینش

تصویر تمام صفحات شناسنامه  "الزامی"

تصویر کارت شناسایی ملی "الزامی"

تصویر کارت پایان خدمت سربازی (آقایان) "الزامی"

دو قطعه عکس جدید 4*3 پشت نویسی شده "الزامی"

تصویر مدارک تحصیلی ویا گواهی فارغ التحصیلی با ذکر معدل "الزامی"

گواهی ایثارگری ( فرزند شهید – خواهر یا برادر شهید – آزاده – رزمنده – جانباز )

گواهی فعالیت در بسیج با ذکر تاریخ و نوع عضویت (عادی یا فعال)

ارائه مقالات چاپ شده مرتبط با رشته شغلی در مجلات معتبر(دارای رتبه علمی پژوهشی) و یا گواهی پذیرش مقاله

ارائه کتب تألیفی و یا ترجمه شده مرتبط با رشته شغلی


گواهی احراز رتبه علمی ، فرهنگی، مذهبی و ... در سطح شهرستان، استان، کشور یابین المللی