صفحه نخست » راهنمای داوطلبان » مدارک موردنیاز داوطلبان

مدارک مورد نیاز

مدارک لازم جهت مراجعه گزینش

تصویر تمام صفحات شناسنامه  "الزامی"

تصویر کارت شناسایی ملی "الزامی"

تصویر کارت پایان خدمت سربازی (آقایان) "الزامی"

دو قطعه عکس جدید 4*3 پشت نویسی شده "الزامی"

تصویر مدارک تحصیلی ویا گواهی فارغ التحصیلی با ذکر معدل "الزامی"

گواهی ایثارگری ( فرزند شهید – خواهر یا برادر شهید – آزاده – رزمنده – جانباز )

گواهی فعالیت در بسیج با ذکر تاریخ و نوع عضویت (عادی یا فعال)

ارائه مقالات چاپ شده مرتبط با رشته شغلی در مجلات معتبر(دارای رتبه علمی پژوهشی) و یا گواهی پذیرش مقاله

ارائه کتب تألیفی و یا ترجمه شده مرتبط با رشته شغلی


گواهی احراز رتبه علمی ، فرهنگی، مذهبی و ... در سطح شهرستان، استان، کشور یابین المللی